FK Sikkerhedsregler

FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB’S SIKKERHEDSREGLER (Rev. 01.12.2017)

1. GENERELT
Disse sikkerhedsregler gælder roning fra klubbens område i Rønnerhavnen samt ved klubture og andre klubaktiviteter opslået på ROKORT.
Det påhviler ethvert medlem at være bekendt med og at følge disse sikkerhedsregler. 
Der skelnes ikke mellem roning i klubbens eller privat udstyr. 
Det påhviler alle roere at føre ROTAVLE før og efter roning. 
Alle aktive roere skal kunne svømme mindst 600m. Roere under 12 år dog mindst 350m. 
Disse sikkerhedsregler gælder også for gæsteroere.

2. DEFINITIONER
Frigivet klubroer:
o Har bestået frironingsprøven og har roet minimum 50 km i følgeskab med erfaren klubroer. 

Erfaren klubroer:
o Skal have roet min. 250 km efter frigivelse og mindst 50 km indenfor de sidste 12 måneder.

3. RONING MED VOKSNE GÆSTER

En frigiven, men uerfaren roer må ikke ro med gæster. 

En erfaren roer må ro med gæsteroere. 
Roning med private gæster (familie og venner samt disses og egne børn) er ikke omfattet af reglerne for sikkerhedsinstruks. Bemærk bestemmelserne i punkt 4. 
I forbindelse med arrangementer som f.eks. firmaarrangementer skal der foreligge sikkerhedsinstruks som beskrevet af Søfartsstyrelsen.

4. RONING MED GÆSTER UNDER 17 ÅR. (Gælder også roning med egne eller families/venners børn) 
Bortset fra roning i Rønnerhavnen skal roningen foregå så tæt på kysten, at børn og unge kan bunde.  Roning udenfor Rønnerhavnen må ikke finde sted i fralandsvind over 5 m/s. 
I forbindelse med arrangementer som f.eks. skolearrangementer skal der foreligge sikkerhedsinstruks som beskrevet af Søfartsstyrelsen.

5. ANSVAR
Enhver frigiven roer har ansvaret for sin egen sikkerhed.

6. IKKE FRIGIVEN ROER
Ikke frigivne roere må kun ro under ledsagelse af en erfaren klubroer.

7. FRIGIVEN ROER
Når et medlem findes klar til frigivelse aflægges prøve overfor en af klubbens instruktører. 
For at blive frigivet gælder følgende minimumskrav.
At roeren
o er fyldt 14 år,
o i tilfælde af kæntring kan bjærge sig selv i land,
o har kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet.
o Har roet minimum 50 km i følgeskab med erfarne klubroere.

8. UNGDOMSROERE
Ungdomsroere er roere fra 10 til og med 17 år.

Roere fra 10 til og med 13 år: 
Roning er kun tilladt ifølge med voksen frigiven roer over 18 år. 
Roeren skal være i stand til at svømme mindst 350m.

Der gælder følgende regler for frigivne ungdomsroere:
Roere fra 14 til og med 15 år: 
Fra 1. maj til 30. september må mindst 2 roere ifølge ro mellem “Pælen” og Strandby. 
Fra 1. oktober til 30. april må mindst 2 roere ifølge ro i havnen.

Roere fra 16 til og med 17 år:  Én roer alene må kun ro i havnen (gælder hele året).  Fra 1. maj til 30. september er der fri roning hvis mindst 2 roere er ifølge.

Bestyrelsen kan på skriftlig anmodning fra forældre/værge dispensere fra dele af disse regler. Ønskes dispensation rettes henvendelse til klubbens formand.

9. UDSTYR
Ikke frigivne og gæsteroere skal være iført svømmevest hele året. 
I perioden 1. oktober til 30. april er det obligatorisk for alle roere at være iført svømmevest. 
I perioden 1. maj til 30. september kræves det ikke, at frigivne roere er iført svømmevest, men den skal medbringes i kajakken. 
I perioden 1. oktober til 30. april anbefales det alle roere at være iført våddragt eller tørdragt.  Ved havkajak roning i større afstand af kysten end 300m skal relevant sikkerhedsudstyr medbringes. Minimumskrav: Svømmevest, paddlefloat, pumpe og fløjte.

10. AFSTAND TIL KYSTEN
Roning skal normalt ikke foregå i større afstand af kysten end at roeren kan bjærge sig selv i land. Tur- og kaproere må kun ro i større afstand af kysten end 300m, hvis de er ifølge med motorbåd.

11. ROOMRÅDE
Tur- og kapkajak: 
Tilladt roområde er langs kysten mellem Strandby og Simons Rev, herunder Strandby havn og Elling Å samt Deget rundt via Simons Rev.

Erfarne tur- og kapkajakroere: 
Frit roområde efter bestemmelserne i punkterne 8 og 10.

Havkajak: 
Tilladt roområde er langs kysten mellem Strandby og Simons Rev, herunder Strandby havn og Elling Å samt Deget rundt via Simons Rev. 
Uerfarne og ikke frigivne havkajakroere har frit roområde ifølge med erfaren havkajakroer.

Erfarne havkajakroere: 
Frit roområde.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes