Udlån af klublokale

Vejledning for udlån af klublokalet til private fester m.v.

  • Kontaktpersoner: Booking administrator Michael Eilersen, tlf. 51 61 74 46 og rengøringsassistent Jesper Elias Jensen, tlf. 25 13 58 42.
  • Låner kontakter Booking administrator i god tid inden lokalet ønskes lånt. I god tid er så tidligt som muligt – booking sker efter først til mølle princippet.
  • Booking administrator kontrollerer at lokalet er ledigt og giver besked tilbage til låner om at indbetaling kan foretages.
  • Låner indbetaler kr. 1.000 på reg.nr. 9006 og kontonr. 4575326256 i Spar Nord med oplysning om låner, arrangementets art og dato. Indbetaling for booking på klubbens konto betragtes som låners accept af reglerne for udlån af klublokalet til private fester mv.
  • Booking administrator registrerer bookningen på klubbens hjemmeside, når indbetaling er modtaget.
  • Låner kontakter Klubbens Rengøringsassistent ca. 30 dage før lokalet skal lånes og aftaler tid for udlevering af nøgle.
  • Nøgle tilbageleveres seneste kl. 12 dagen efter udlån, samtidig med at det udlånte besigtiges af Klubbens Rengøringsassistent.

Regler for udlån af klublokalet til private fester m.v.

Klublokalet kan lånes af klubbens medlemmer til private arrangementer hele året, hvis det er ledigt. Lokalerne må kun benyttes til medlemmers eller deres nærmeste families mærkedage. Udlån kan kun ske i det omfang, hvor det ikke begrænser klubaktiviteterne.

Bookning af klublokalet til et privat arrangement sker gennem klubbens Booking administrator i god tid inden lokalet ønskes lånt. Kontroller inden bookning i klubbens aktivitetskalender om lokalet er ledigt. Bookningen markeres på klubbens hjemmeside af klubbens Booking administrator, når betaling er modtaget.

Prisen for lån af klublokalet er kr. 1.000 for 1 dag, typisk fra kl.12 til kl.12 den følgende dag. Beløbet indbetales ved bestilling på reg.nr. 9006 og kontonr. 4575326256 i Spar Nord med oplysning om låner og dato.

Udlån omfatter: Klublokale, med køkken og toilet, samt adgang til depotrum. Forbrug af vand og el. Anvendelse af tallerkner, bestik og glas som forefindes i depotrum. Anvendelse af køkken, med hvad der er af service og gryder i køkkenskabene, samt de borde og stole, der er i klublokalet.
Lejen er excl. toiletpapir, køkkenrulle, håndsæbe, opvaskemiddel og skraldeposer.

Flagning: Låneren kan anvende klubbens flag og flagstang på betingelse af, at de almindeligt gældende flagregler overholdes.

Låneren skal acceptere at der er adgang til klubben under arrangementet i klubbens øvrige lokaler og er ansvarlig for at gæster ikke anvender disse. Det henstilles til klubbens medlemmer, at tage størst muligt hensyn til lånerens arrangement.

Anvendelsen må ikke unødigt genere klubbens øvrige brugere. Benyttelsen skal i øvrigt være lovlig i enhver henseende. Det er låners ansvar, at det lejede benyttes til det aftalte formål. Det er ikke uden forudgående aftale med bestyrelsen tilladt at nedtage billeder, flag, reklamer og anden udsmykning fra klublokalet.

Besigtigelse og ud- og aflevering af nøgler: Medlemmer har adgang til klublokalet ved hjælp af udleveret nøglebrik. Udlevering og aflevering af nøgle til depotrum aftales med klubbens rengøringsassistent. I forbindelse med tilbagelevering af depotnøgle foretager låner sammen med rengøringsassistenten en besigtigelse af det lånte.

Ansvar: Låner har altid det fulde ansvar for alle evt. skader i udlånsperioden. Låner skal være til stede under arrangementet som klubbens repræsentant.
Enhver beskadigelse af inventar, service eller udstyr og maskiner skal umiddelbart meddeles ved besigtigelsen efter udlånet. Skader og genanskaffelser betales efter regning. Ufuldstændig rengøring og opvask vil ligeledes medføre krav om betaling.

Rengøring: Låner kan ikke påregne, at lokalerne er rengjorte og ryddelige og må selv og for egen regning foretage den fornødne rengøring inden brug. Klubben skal afleveres i rengjort stand.
Rengøring omfatter: Aftørring af alle flader, toiletter og håndvaske, støvsugning, vask af klinkegulve, køleskabe, komfur og ovn, vask af viskestykker, karklude og håndklæder.

Lejer sørger selv for bortskaffelse af affald og flasker

Kontaktperson: Booking administrator Michael Eilersen, tlf. 51 61 74 46, for bookning og rengøringsassistent Jesper Elias Jensen, tlf. 25 13 58 42, for nøgler og besigtigelse.

Indbetaling for booking på klubbens konto betragtes som låners accept af reglerne for udlån af klublokalet til private fester m.v.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes