Hus-udvalg

Betegnelse Arbejdsbeskrivelse Deltagere
Hus-udvalg Klubbens husudvalg har ansvaret for, at vores klubhus er velfungerende og fremtræder som pæne og   godt vedligeholdt faciliteter. Desuden står udvalget for indkøb til køkken og   rengøring.Udvalgets aktiviteter   omfatter:

 • Drift og vedligeholdelse af bygnin-ger, bådebro og udenomsarealer
 • Arrangere arbejdsdage
 • Udarbejde vedligeholdelsesplaner
 • Udarbejde budget
 • Indkøb af kaffe, the, rengørings-midler mv.
 • Tildeling af bådpladser til private   kajakker
Husudvalget består af:

 • Paul Bang
 • Bengt Mønnike
 • Asger Amby
 • Bent Buchhave
 • Ole Stenbakken

Har du spørgsmål til   udvalget, eller ønsker du at deltage i udvalgets arbejde, så kontakt:
Ole Stenbakken.

 

Udvalget holder min. ét   årligt møde med bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning. Udvalget   udarbejder budgetforslag til bestyrelsen.Udvalget foretager løbende   justering af udvalgets arbejdsbeskrivelse, så den stemmer overens med de   faktiske arbejdsgaver, som udvalget varetager.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes