Hus-udvalg

Betegnelse Arbejdsbeskrivelse Deltagere
Hus-udvalg Klubbens husudvalg har ansvaret for, at vores klubhus er velfungerende og fremtræder som pæne og   godt vedligeholdt faciliteter. Desuden står udvalget for indkøb til køkken og   rengøring.Udvalgets aktiviteter   omfatter:

 • Drift og vedligeholdelse af bygnin-ger, bådebro og udenomsarealer
 • Arrangere arbejdsdage
 • Udarbejde vedligeholdelsesplaner
 • Udarbejde budget
 • Indkøb af kaffe, the, rengørings-midler mv.
 • Tildeling af bådpladser til private   kajakker
Husudvalget består af:

 • Paul Bang
 • Bengt Mønnike
 • Asger Amby
 • Bent Buchhave
 • Ole Stenbakken

Har du spørgsmål til   udvalget, eller ønsker du at deltage i udvalgets arbejde, så kontakt:
Ole Stenbakken.

 

Udvalget holder min. ét   årligt møde med bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning. Udvalget   udarbejder budgetforslag til bestyrelsen.Udvalget foretager løbende   justering af udvalgets arbejdsbeskrivelse, så den stemmer overens med de   faktiske arbejdsgaver, som udvalget varetager.