Materiale-udvalg

Betegnelse Arbejdsbeskrivelse Deltagere
Materiale-udvalg Klubbens materialeudvalg sørger   for indkøb og vedligeholde klubbens bådpark og øvrigt materiel. Udvalget   holder løbende styr på, hvilke materiel klubben har brug for bl.a. på   baggrund af udmeldinger fra klubbens ungdoms- og instruktørudvalg samt på   baggrund af øvrige tilbagemeldinger fra klubbens medlemmer.Udvalgets aktiviteter   omfatter:

 • Indstilling til bestyrelsen af kajakker   til indkøb
 • Reparation af kajakker, pagajer mv.
 • Eftersyn af veste og overtræk samt af   andet materiel til brug på vandet
 • Vedligeholdelse af trailer
 • Udarbejdelse af budget
 • Salg af klub-kajakker
Materialeudvalget består af:

 • Gorm Wilson
 • Jørgen Jensen
 • Leif Hugo Kristensen
 • Stig Kistrup
 • Jesper Elias Jensen
 • Jens Olsen

Har du spørgsmål, forslag   eller ideer til udvalget, eller har du lyst til at deltage i udvalgets   arbejde, så kontakt Leif Hugo Kristensen.

Udvalget holder min. ét   årligt møde med bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning. Udvalget   udarbejder budgetforslag til bestyrelsen.Udvalget foretager løbende   justering af udvalgets arbejdsbeskrivelse, så den stemmer overens med de   faktiske arbejdsgaver, som udvalget varetager.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes