Tur-udvalg

Betegnelse Arbejdsbeskrivelse Deltagere
Tur-udvalg Klubbens turudvalg arrangerer   klubture på eget initiativ eller i samarbejde med medlem-merne. Medlemmerne   kan selvfølgelig altid selv lave klubturer som lægges ud på akti-vitetsdelen   i rokort.dk, så andre har mulighed for at deltage.Et af formålet med   turudvalget er, at få arrangeret turer i andre farvande, på forskel-lige   årstider og under varierende forhold.Udvalgets aktiviteter   omfatter:

  • Planlægning og koordinering af   fællesturer i klubben
  • Opdatering af aktivitetskalender på hjemmesiden

 

Turvalget består af:

  • Lars Ullitz
  • Meike Michalik
  • Pia Nordam-Ullitz

Har du spørgsmål, forslag   eller ideer til udvalget, eller har du lyst til at deltage i udvalgets   arbejde, så kontakt

Morten Kølbæk Kristensen.

Medlemmer, der har et særligt ønske om at se/prøve et bestemt farvand, er altid velkommen til at  kontakte turudvalget. Så kan vi i fællesskab prøve at udnytte mulighederne i ideen.

Udvalget foretager løbende   justering af udvalgets arbejdsbeskrivelse, så den stemmer overens med de   faktiske arbejdsgaver, som udvalget varetager.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes