Klubbens digitale rokort

I Frederikshavn Kajakklub anvender vi www.rokort.dk til at registrere, hvem der er på vandet og hvor de enkelte er. Herudover anvendes rokort.dk til reservation af klubmateriel, til at opslå kommende klubture og -aktiviteter samt til at samle statistiske data, som udtrykkes i en roerstatistik.

Den enkelte roer kan tilgå rokort.dk i det gamle bådhus og oprette og afslutte ture. Selvfølgelig kan programmet også anvendes fra PC’en derhjemme eller fra en Smart-phone.

Betjeningen af rokort.dk forklares på klubbens kurser og hvis der i øvrigt er behov herfor.

Man kan også se en brugervejledning på dette link: https://www.rokort.dk/guide_user.php

Powered by WordPress. Designed by WooThemes