Klubregler

KLUBREGLER I FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB. December 2017.

DØRE OG PORTE: 

 • Når du forlader klubfaciliteterne, også selv om det blot er en lille lokal rotur, skal alle døre og porte (foroven og forneden) være lukkede og aflåste.
 • Værdien af kajakker og andet udstyr løber op i adskillige hundrede tusinde. 
 • Er en dør eller port ulåst, er der ingen forsikringsdækning i tilfælde af tyveri eller hærværk. Det gælder både klubejet materiel og privatejet materiel.

KLUBLOKALE:

 • Ryd op efter dig og tør borde og stole af.
 • Brugt service sættes i opvaskemaskinen. Er maskinen fyldt med ren service, tømmes den. 
 • Efterlad ikke private madvarer i køleskabet.

BADERUM: 

 • Læg ikke vådt tøj på bænkene.
 • Gør gulvet rent med svaberen efter bad. 
 • Fjern vand fra brusekabinernes glasvægge med vinduesskraberen.
 • Respekter de private kurve på hylderne i damernes baderum. 
 • P.g.a. lugtgener må rotøj ikke opbevares permanent i baderummene. 
 • Vi er mange, så hold i det hele taget orden, så den næste i rummet også finder det hygiejnisk.

ROKORT: 

 • Føres før og efter hver tur med udgangspunkt i Rønnerhavnen.
 • Er du på tur et andet sted, føres ROKORT ved lejlighed. 
 • Reservation af kajakker og andet på ROKORT skal respekteres.

BÅDEBROEN:

 • Bær ikke din kajak ned på bådebroen før du er klar til at gå på vandet. 
 • Alle hjælper alle.

KAJAKKER:

 • Gøres rene, skylles og tørres efter hver sejlads.
 • Cockpittet skal være helt rent og tørt, så den næste roer også kan glæde sig over en fin kajak. 
 • Check at lastrummene også er tørre. Lad eventuelt lugerne ligge løse, så den sidste fugt kan fordampe.

KAJAKUDSTYR:

 • Pagajer, veste, paddlefloats, pumper og spraydecks skylles rene og hænges på plads. 
 • Bemærk, at alle REED spraydeck er mærket på indvendig side til én bestemt kajak. Hænges til tørre på selve kajakken. 
 • Klubbens udstyr til kajakbrug (svømmeveste, pagajer, paddlefloats osv) er reserveret til de, der bruger klubkajakker. De, der bruger privat kajak, skal selv sørge for alt tilhørende udstyr.

KAJAKVASKEPLADSERNE:

 • Hold orden og luk altid for vandet på selve hanen. 
 • I det nye bådehus tages vandslangen af hanestudsen.

UDLÅN AF KAJAKKER OG ANDET UDSTYR: 
Regler for udlån af kajakker og andet udstyr finder du på klubbens hjemmeside under menupunktet INFO. Reglerne dækker bl.a. udlån af udstyr til feriebrug, til gæster og til aktiviteter, der ikke er arrangeret af Frederikshavn Kajakklub.

FEJL OG MANGLER: 
Finder du fejl og mangler ved klubbens faciliteter eller ved noget af det klubejede udstyr, så prøv, om det er noget, du kan ordne selv. Ellers lav et notat på ROKORT under menuen ’SKADER’. Her kan du vælge mellem kajakker, følgebåd, udstyr, trailer, ergometer og klublokale.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes