Opbevaring af private kajakker

Frederikshavn Kajakklub (FK) råder over et antal bådpladser, hvor medlemmer kan have deres egne kajakker liggende.

  1. Bestyrelsen fordeler kajakpladserne mellem klubbens kajakker og private kajakker.
  2. Et aktivt medlem kan få tildelt en plads, så længe der er ledige pladser.
  3. Når alle pladser er optaget, oprettes en venteliste. Ventelisten administreres af bestyrelsen.
  4. Pladsen kan kun anvendes til det roende medlems egen kajak.
  5. Det enkelte medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen ytre ønske om en bestemt placering, men det er bestyrelsen, der alene bestemmer, hvilke kajakker, der skal ligge hvor.
  6. Indehavere af private kajakpladser er tildelt en plads og ikke en speciel placering. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre ens placering ud fra hensyn til klubbens tarv, og kan herunder bl.a. tage hensyn til roerne.
  7. Et medlem kan fratages pladsen til kajakken, hvis medlemmet i en længerevarende periode ikke har benyttet sin kajak til ture med udgangspunkt fra Rønnehavnen. Fratagelse af plads vil først blive aktuelt i de situationer, hvor der er mangel på pladser.
  8. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra pkt. 7 f.eks. i forbindelse med længerevarende sygdom.
  9. Medlemmet, der har mistet sin plads, kan efter aftale med bestyrelsen lægge kajakken på loftet i en periode, indtil medlemmet kan fjerne den fra klubben.

Oversigt over placering af kajakker samt venteliste for findes her.

Kontakt Bengt Mønnike, hvis du ønske ændret placering eller om at blive skrevet på venteliste for en bådplads.

Reglerne er senest revideret den 10. december 2018

Powered by WordPress. Designed by WooThemes