Oscar modtager nystiftet unglederpris

‘Årets ungleder i Frederikshavn Kommune’ er en nystiftet pris, oprettet i samarbejde med DGI og med støtte fra Spar Nord Fonden.
Med prisen sættes der bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge om det positive i at virke som leder eller instruktør i en af kommunens mange foreninger.

Årets ungleder bliver valgt mellem de nominerede af en komite bestående af Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra DGI Nordjylland.

Årets Ungleder gives til:                                                                      

  •          Unge under 18 år
  •          Unge frivillige som har været særligt engagerede i foreningslivet.
  •          Unge som har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejdet.

Med prisen følger en check på 2.500 kr.

Oscar blev indstillet af klubben med følgende begrundelse:

Oscar er i ungdomsgruppen klubbens absolut højest rangerende eliteroer.
Oscar træner – for et ungt menneske som ham – helt usædvanlig målrettet og struktureret.
Denne seriøse træningsform blandet med en legende tilgang giver han nu videre som én af 4 trænere for klubbens ungdomshold.
Med sin vedholdenhed, sin målrettede indstilling og sit vindende væsen er han en betydelig inspirator for ungdomsholdet.
Hans evne til – også i den mørke vintertid – at holde træningskadencen oppe hos ungdommen vil uvægerligt give resultater på den lange bane.

På klubbens vegne: Hjertelig tillykke Oscar, – du har i den grad fortjent prisen.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes