Regler for ledsagebåden

Regler for anvendelse af klubbens følgebåd (Rev. 26.03.2019)

1. Benzintanken skal, når båden ikke er i brug, opbevares i det gamle bådhus. Efter brug skal båden låses fast med en wire.

2. Føreren af følgebåden skal have speedbådscertifikat og være iført redningsvest. Svømmevest er ikke tilstrækkelig

3. Følgebåden må kun anvendes i forbindelse med klubarrangementer som eksempelvis ungdomstræning og klubture over åbent vand.

4. Der må ikke medbringes gæster i følgebåden.

5. Det påhviler føreren af følgebåden at føre rotavle før og efter brug.

6. Klubbens bestyrelse kan dispensere fra disse regler.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes