Regler for ledsagebåden

Regler for anvendelse af klubbens følgebåd (Rev.01.06.2015)

1. Bådmotor og tank skal, når båden ikke er i brug, opbevares i det gamle bådhus.

2. Føreren af følgebåden skal være iført redningsvest. Svømmevest er ikke tilstrækkelig

3. Følgebåden må kun anvendes i forbindelse med klubarrangementer som eksempelvis ungdomstræning og klubture over åbent vand.

4. Der må ikke medbringes gæster i følgebåden.

5. Det påhviler føreren af følgebåden at føre rotavle før og efter brug.

6. Klubbens bestyrelse kan dispensere fra disse regler.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes