Små frivillige opgaver

FRIVILLIGE SMÅ JOBS I KLUBBEN

aka Praktiske Gris

Løs en “lille”opgave, det betyder en “STOR” ting for klubben.
       
Opgave   Praktiske gris Kontakt
       
HUSUDVALG
1A Skifte batterier i ure Jan 21437876
2A Skifte pærer og lysstofrør overalt Bengt 29902201
3A Købe liner til ergometer m.m.  Ole 30114906
4A Købe “papirhåndklæder” Ole 30114906
5A Købe kaffe, the og sukker Eva 21266912
6A Købe toiletpapir, rengøringsm. m.m. Jesper 25135842
7A Varmt vand i klubben Ole 30114906
8A Drift af varmepumper Ole + frivillig 30114906
9A Låsesystem/nøgler Jan 21437876
10A Projek nye vaskestativer Gl. Bådehus Jens 60377257
       
MATERIELUDVALG
1 B Glasfiber arb. Klubkajakker Gorm + frivillig 61716790
2 B Reparation af Klubpagajer Gorm + frivillig 61716790
3 B Mærkning af klubkajakker Gorm + frivillig 61716790
4 B Mærkning af pagajer Gorm + frivillig 61716790
5 B Rep. af ror tur/kap klubkajakker Steffen 26277513
6 B Rep. af finner og ror klub Havkajakker Lindy + frivillig 60605102
7 B Vedligehold af klubbåd Finn + frivillig 28406270
8 B Vedligehold af påhængsmotor Finn + frivillig 28406270
9 B Y-bom optagning og udsætning Ole 30114906
10 B Vedligeholdelse af Bådebro Jørgen + frivillig 30451832
11 B Holde Rotavlen ajour + batterier i mus Jan 21437876
12 B Vaske håndklæder til kajakker Eva, Henriette, Aase  
13 B Købe gas til grillen Ole 30114906
14 B Tjekke trailer, dæktryk, lys m.m. Jens 60377257
15 B Vand til bådevask, lukke/åbne frostvejr Ole 30114906
16 B Ergometer og øvrige maskiner Morten, Johnny,  29720491 / 28344528
    Ken, Paul 28717946 / 29795407
       
ADMINISTRATIVE OPGAVER
1 C Udlejning af klublokale Heidi 20646720
2 C Syn af lokale efter udlejning Oscar 50824008
3 C Lægge billeder på hjemmesiden Jan 21437876
4 C Adm. af  kajakpladser i båderummene Lars 40449660
5 C Yoga aftner Heidi 20646720
6 C Vrå Svømmehal, reserv. og basinvagter Jan / Theresa 21437876 / 28578452
7 C Frederikshavn svømmehal, svømmetider Ole 30114906
8 C Sponsor udvalg Paul, Finn, Bengt, Jette 29795407 / 28406270 29902201 / 26347509

Powered by WordPress. Designed by WooThemes