Udlån af klubkajakker og andet udstyr

Brug af klubkajakker og andet klubudstyr til aktiviteter udenfor klubregi.

FERIEBRUG OG LIGNENDE.
Ønsker et medlem at anvende en klubkajak eller andet klubejet udstyr til eget feriebrug (altså ikke en klubtur), til eksternt kursus eller anden aktivitet, der ikke er arrangeret af Frederikshavn Kajakklub, skal der indhentes tilladelse hos klubbens bestyrelse (formand eller næstformand).
Tilladelse vil kun blive givet, hvis der er sikkerhed for, at anvendelsen ikke på nogen måde vil kunne være til gene for den daglige anvendelse i klubben af kajakken eller udstyret.

Såfremt der gives tilladelse til udlån, skal kajakken reserveres på ’Rokort’.

STÆVNEDELTAGELSE.
Ønsker et medlem at anvende en af klubbens kajakker til et eksternt stævne, skal kajakken reserveres på ’Rokort’ i god tid, ligesom selve sejladsen skal indføres på ’Rokort’.

GÆSTERS ANVENDELSE AF KLUBKAJAKKER.
Roere, der ikke er medlem af FK, må kun anvende klubkajakker med udgangspunkt i Rønnerhavnen. Gæsteroere vil således ikke få tilladelse til at medbringe en klubkajak til roning fra en anden lokalitet. Dispensation fra denne regel kan eventuelt meddeles af bestyrelsen, men kun under forudsætning af, at den pågældende gæsteroer er ifølge med et klubmedlem.
Klubkajakker kan ikke reserveres til gæsteroere.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes