Regler for udlån af klublokalet til private fester m.v.

Klik her for at hente reglerne i PDF-format

Regler for udlån af klublokalet til private fester m.v.

Klublokalet kan lånes af klubbens medlemmer til private arrangementer hele året, hvis det er ledigt. Lokalerne må kun benyttes til medlemmers eller deres nærmeste families mærkedage. Udlån kan kun ske i det omfang, hvor det ikke begrænser klubaktiviteterne.

Bookning af klublokalet til et privat arrangement sker ved henvendelse til klubbens booking administrator og efterfølgende reservation på ROKORT.

Prisen for lån af klublokalet er kr. 1000 for 1 dag, typisk fra kl.12 til kl.12 den følgende dag. Beløbet indbetales ved bestilling på reg.nr. 9006 og konto nr. 4575326256 Spar Nord, med oplysning om låner og dato til klubbens kasser. Indtast venligst “låners navn” efterfulgt af “lokale” i tekstboksen “besked til modtager” ved overførslen, tak

Udlån omfatter: Klublokale med køkken og toilet, samt adgang til depotrum. Forbrug af vand og el. Anvendelse af tallerkener, bestik og glas som forefindes i depotrum. Anvendelse af køkken med hvad der er af service og gryder i køkkenskabene, samt de borde og stole, der er i klublokalet.

Lejen er excl. toiletpapir, køkkenrulle, håndsæbe, opvaskemiddel og affaldsposer.

Flagning: Låneren kan anvende klubbens flag og flagstang på betingelse af, at de almindeligt gældende flagregler overholdes.

Låneren skal acceptere, at klubbens medlemmer har adgang til klubbens øvrige lokaler under arrangementet og er ansvarlig for, at gæster ikke anvender disse. Det henstilles til klubbens medlemmer, at tage størst muligt hensyn til lånerens arrangement.

Anvendelsen må ikke unødigt genere klubbens øvrige brugere. Benyttelsen skal i øvrigt være lovlig i enhver henseende. Det er låners ansvar, at det lejede benyttes til det aftalte formål. Det er ikke uden forudgående aftale med bestyrelsen tilladt at nedtage billeder, flag, reklamer og anden udsmykning fra klublokalet.

Rygning er ikke tilladt.

Nøgleadgang: Medlemmer har adgang til klublokalet ved hjælp af egen nøglebrik. Depotet er uaflåst.

Ansvar: Låner har altid det fulde ansvar for alle evt. skader i udlånsperioden. Låner skal være til stede under hele arrangementet som klubbens repræsentant. Enhver beskadigelse af inventar, service eller udstyr og maskiner skal umiddelbart meddeles til bestyrelsen efter udlånet. Skader og genanskaffelser betales efter regning.

Rengøring: Låner kan ikke påregne, at lokalerne er rengjorte og ryddelige og må selv og for egen regning foretage den fornødne rengøring inden brug. Efter brug skal lokalerne afleveres i rengjort stand. Rengøring omfatter: Aftørring af alle flader, toiletter og håndvaske, støvsugning, vask af klinkegulve, køleskabe, komfur og ovn, vask af viskestykker, karklude og håndklæder.

Det store køleskab og fryseren skal slukkes.

Lejer sørger selv for bortskaffelse af affald og flasker.

Ufuldstændig rengøring og opvask vil medføre krav om betaling.

Kontaktperson: Booking administrator Steffen Hansen, tlf. 26 27 75 13. 

Indbetaling for booking på klubbens konto betragtes som låners accept af reglerne for udlån af klublokalet til private fester m.v.

 

 

 

———————————————————————————————

Dato og låners underskrift.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes