Regler for udlån af klublokalet til private fester m.v.

Klik her for at hente reglerne i PDF-format

Regler for udlån af klublokalet til private fester m.v.

Klublokalet kan lejes af klubbens medlemmer, der er 18 år eller derover, til private arrangementer hele året, hvis det er ledigt. Lokalerne må kun benyttes til medlemmers eller deres nærmeste families (forældre, ægtefælle (samboer), børn, børnebørn) mærkedage. Udlån kan kun ske i det omfang, hvor det ikke begrænser klubaktiviteterne.

Bookning af klublokalet til et privat arrangement sker ved henvendelse til klubbens formand, der efter indbetaling af lejen reserverer lokalet på ROKORT.

Prisen for lån af klublokalet er:
1.500 kr. for det første døgn, fx kl.12 til kl.12 den følgende dag. For efterfølgende døgn betales 1.000 kr.
Eller 1.500 kr. for det første døgn, fx fra kl.12 til kl.12 den følgende dag. For efterfølgende timer betales 100 kr.

Beløbet indbetales ved bestillingen på reg.nr. 9006 og konto nr. 4575326256 i Spar Nord, med oplysning om låner og dato til klubbens kasserer. Indtast venligst “låners navn” efterfulgt af “lokale” i tekstboksen “besked til modtager” ved overførslen, tak.

Udlån omfatter: Klublokale med køkken og toilet, samt adgang til depotrum. Forbrug af vand og el. Anvendelse af tallerkener, bestik og glas, som forefindes i depotrum. Anvendelse af køkken med hvad der er af service og gryder i køkkenskabene, samt de borde og stole, der er i klublokalet.
Lejen er eksklusivt toiletpapir, køkkenrulle, håndsæbe, opvaskemiddel og affaldsposer.

Flagning: Låneren kan anvende klubbens flag og flagstang på betingelse af, at de almindeligt gældende flagregler overholdes.

Låneren skal acceptere, at klubbens medlemmer har adgang til klubbens øvrige lokaler under arrangementet og er ansvarlig for, at gæster ikke anvender disse. Det henstilles til klubbens medlemmer at tage størst muligt hensyn til lånerens arrangement.

Anvendelsen må ikke unødigt genere klubbens øvrige brugere. Benyttelsen skal i øvrigt være lovlig i enhver henseende. Det er låners ansvar, at det lejede benyttes til det aftalte formål. Det er ikke uden forudgående aftale med bestyrelsen tilladt at nedtage billeder, flag, reklamer og anden udsmykning fra klublokalet.
Rygning er ikke tilladt indendørs.

Nøgleadgang: Medlemmer har adgang til klublokalet ved hjælp af egen nøglebrik. Depotet er uaflåst.

Ansvar: Låner har altid det fulde ansvar for alle evt. skader i udlånsperioden. Låner skal være til stede under hele arrangementet som klubbens repræsentant. Enhver beskadigelse af inventar, service eller udstyr og maskiner skal umiddelbart meddeles til bestyrelsen formanden efter udlånet. Skader og genanskaffelser betales efter regning.

Rengøring: Låner kan ikke regne med, at lokalerne er rengjorte og ryddelige og må selv og for egen regning foretage den fornødne rengøring inden brug. Efter brug skal lokalerne afleveres i rengjort stand. Rengøring omfatter: Aftørring af alle flader, toiletter og håndvaske, støvsugning, vask af klinkegulve, køleskabe, komfur og ovn, vask af viskestykker, karklude og håndklæder. Tømning af evt. udendørs askebægere og fjernelse af henkastede cigaretskod.
Det store køleskab og fryseren skal slukkes.

Lejer sørger selv for bortskaffelse af affald og flasker.
Affald må ikke stilles udenfor natten over, da dyr roder i affaldet og spreder det udover udeområdet.

Der må ikke opsættes ting på væggene eller træværk, hverken med tegnestifter, ”lærertyggegummi”, eller lignende.

Ufuldstændig rengøring og opvask vil medføre krav om betaling.

Kontaktperson: Theresa Lyngshede, mobil 28578452, e-mail: lyngshede33@gmail.com. Indbetaling for booking på klubbens konto betragtes som låners accept af reglerne for udlån af klublokalet til private fester m.v.

Således vedtaget 8. oktober 2019.

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes